Politica de confidențialitate | ALGECO

Politica de confidențialitate1.      Introducere

Algeco respectă intimitatea dumneavoastră și s-a angajat să protejeze datele dumneavoastră cu caracter personal. Prin prezenta înștiințare privind confidențialitatea vă informăm cum avem grijă de datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când vizitați site-ul nostru web (indiferent de locul din care îl vizitați), care sunt drepturile dumneavoastră la confidențialitate și cum vă protejează legea.


2.      Informații importante și cine suntem

Algeco SRL persoană juridică română cu sediul social în Str. Turda nr. 30, 550052 Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J32/1094/2007, având Cod Unic de Înregistrare RO21970426 în calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului www.algeco.ro respectă confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal.

3.    Identitatea și datele de contact ale persoanei responsabile cu protecția datelor (RPD) sau (in engleza DPO)

Algeco SRL a desemnat un responsabil cu protecția datelor („RPD”). RPD-ul nostru poate fi contactat la următoarea adresa de mail: privacyquestions@algeco.com


DEFINITII:

·                  A.N.S.P.D.C.P. reprezinta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

·                  “date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizata”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

·                  “prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

·                  “restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

·                  “operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

·                  “persoana împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

·                  “destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte


terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;


·                  “consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc fie prelucrate.4.      Scopul prezentei înștiințări privind confidențialitatea

Prezenta înștiințare privind confidențialitatea are scopul de a vă oferi informații despre modul în care Algeco colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul utilizării acestui site web de către dumneavoastră, inclusiv orice date pe care le puteți furniza prin intermediul acestui site web, atunci când vă înscrieți la buletinul nostru informativ, achiziționați un produs sau un serviciu sau participați la un concurs.


Acest site web nu este destinat copiilor și nu colectăm cu intenție date despre copii.


Este important să citiți această înștiințare, împreună cu orice alte înștiințări privind confidențialitatea sau prelucrarea echitabilă pe care le comunicăm în situații specifice, atunci când colectăm sau prelucrăm date cu caracter personal despre dumneavoastră, pentru a fi pe deplin informați despre modul în care și motivele pentru care utilizăm datele dumneavoastră. Prezenta înștiințare privind confidențialitatea completează celelalte înștiințări și nu este menită să le înlocuiască.


5.      Operatorul de date

Algeco se compune din persoane juridice diferite, despre care puteți găsi detalii în anexa la prezenta înștiințare privind confidențialitatea. Prezenta înștiințare privind confidențialitatea este emisă în numele Algeco Group deci, atunci când folosim termenii „Algeco”, „noi” sau

„nostru/noastră/noastre” în cuprinsul acesteia, ne referim la compania relevantă din Grupul Algeco, responsabilă pentru prelucrarea datelor dumneavoastră. Vă vom informa care dintre entități va fi operatorul datelor dumneavoastră atunci când achiziționați un produs sau serviciu de la noi. Operatorul de date și responsabilul pentru site-urile noastre web locale este entitatea locală aplicabilă menționată în anexa la prezenta înștiințare privind confidențialitatea, in cazul de faţă fiind vorba despre Algeco Romania.


Dacă aveți întrebări despre prezenta înștiințare privind confidențialitatea, inclusiv solicitări de exercitare a drepturilor dumneavoastră legale, contactați

Aveți dreptul depuneți o plângere în orice moment la autoritatea de supraveghere în materie de protecție a datelor resepectiv Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal. Cu toate acestea, am aprecia posibilitatea de a răspunde la preocupările dumneavoastră înainte să vă adresați autorității de supraveghere, deci vă rugăm să ne contactați pe noi mai întâi.

Modificări ale înștiințării privind confidențialitatea și obligația dumneavoastră de a ne informa despre modificări


Această versiune a fost actualizată ultima oară la 1 iunie 2018.


Este important ca datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră să fie exacte și la zi. Vă rugăm sa ne informați dacă datele dumneavoastră cu caracter personal se modifică în derularea relației dumneavoastră cu noi.


Linkuri către părți terți

Este posibil ca site-ul nostru web să conțină linkuri către site-uri, plugin-uri sau aplicații terțe. Prin clic pe aceste linkuri sau prin activarea acestor conexiuni puteți permite părților terțe să colecteze sau să comunice date despre dumneavoastră. Nu controlăm aceste site-uri web terțe și nu suntem responsabili pentru politica lor de confidențialitate. Atunci când părăsiți site-ul nostru, vă încurajăm să citiți înștiințarea privind confidențialitatea de pe fiecare site-web pe care îl vizitați.


6.      Datele pe care le colectăm despre dumneavoastră

Datele cu caracter personal, sau informațiile personale, înseamnă orice informație despre o persoană care permite identificarea acelei persoane. Ele nu includ datele din care identitatea a fost eliminată (date anonime).

Putem colecta, utiliza, stoca și transfera diferite tipuri de date cu caracter personal despre dumneavoastră, pe care le-am grupat astfel:

·                Datele de identificare includ prenumele, numele dinaintea căsătoriei, numele, numele de utilizator sau un identificator similar, starea civilă, titlul, data nașterii și genul.

·                Datele de contact includ adresa de facturare, adresa de livrare, adresa de e-mail și numerele     de telefon.

·                Datele financiare includ contul bancar și detalii despre cardul folosit pentru plată.

·                Datele de tranzacție includ detalii despre plățile către și de la dumneavoastră și alte detalii despre produsele și serviciile pe care le-ați cumpărat de la noi.

·                Datele tehnice includ adresa de protocol internet (IP), datele dumneavoastră de conectare, tipul și versiunea browserului, setările fusului orar și de localizare, tipurile și versiunile plugin-urilor browserului, sistemul și platforma de operare și alte tehnologii de pe dispozitivele pe care le utilizați pentru a accesa acest site web.

·                Datele de profil includ numele dumneavoastră de utilizator și parola, achizițiile sau comenzile efectuate de dumneavoastră, interesele, preferințele și feedbackul dumneavoastră și răspunsurile dumneavoastră la sondaje.

·                Datele de utilizare includ informații despre modul în care utilizați site-ul web, produsele și serviciile noastre.

·                Datele de marketing și comunicare includ preferințele dumneavoastră pentru primirea de materiale de marketing de la noi și de la părțile terțe asociate nouă și preferințele dumneavoastră de comunicare.

De asemenea, colectăm, utilizăm și comunicăm date agregate, precum date statistice sau demografice în orice scop. Datele agregate pot fi derivate din datele dumneavoastră cu caracter personal, dar nu sunt considerate date cu caracter personal prin lege deoarece aceste date nu dezvăluie, direct sau indirect, identitatea dumneavoastră. De exemplu, putem agrega datele dumneavoastră de utilizare pentru a calcula procentul de utilizatori care accesează o anumită funcție a site-ului web. Cu toate acestea, dacă noi combinăm sau conectăm datele agregate cu/la datele dumneavoastră cu caracter personal astfel încât acestea să vă poată identifica direct sau indirect, tratăm datele combinate ca date cu caracter personal, care vor fi utilizate în conformitate cu prezenta înștiințare privind confidențialitatea.

Nu colectăm date despre dumneavoastră din niciuna dintre Categoriile speciale de date cu caracter personal (acestea includ detalii despre originea rasială sau etnică, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, viața sexuală, orientarea sexuală, opiniile politice, apartenența sindicală, informații privind sănătatea și date genetice și biometrice). Nu colectăm nici date despre condamnări penale și infracțiuni.


Dacă nu furnizați datele cu caracter personal

Atunci când avem obligația să colectăm date cu caracter personal în conformitate cu legea sau cu termenii unui contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră și dumneavoastră nu furnizați aceste date atunci când vă sunt solicitate, este posibil să nu putem executa contractul pe care l-am încheiat sau pe care încercăm să îl încheiem cu dumneavoastră (de exemplu, pentru a vă furniza bunuri sau servicii). În acest caz, putem fi nevoiți să anulăm un produs sau un serviciu pe care ni l- ați solicitat, însă vă vom înștiința dacă este cazul la momentul respectiv.


7.      Cum se colectează datele dumneavoastră cu caracter personal?

Utilizăm trei metode pentru a colecta date de la și despre dumneavoastră, inclusiv prin:

·                Interacțiuni directe. Puteți să ne furnizați Datele dumneavoastră de identificare, de contact și financiare completând formulare sau purtând o corespondență cu noi prin poștă, prin telefon, prin e-mail sau în alt mod. Aceasta include datele cu caracter personal pe care le furnizați atunci când:

·                 puneți întrebări despre produsele sau serviciile noastre;

·                 creați un cont la noi;

·                 vă abonați la serviciul sau la publicațiile noastre;

·                 solicitați să vi se trimită materiale de marketing;

·                 vă înscrieți la un concurs, la o promoție sau la un sondaj; sau

·                 ne oferiți feedback.

·                Tehnologii sau interacțiuni automatizate Atunci când interacționați cu site-ul nostru web, este posibil să colectăm automat Date tehnice despre echipamentul dumneavoastră și despre acțiunile și tiparele de navigare. Colectăm aceste date utilizând module cookie, jurnale de server și alte tehnologii similare. De asemenea, putem primi Date tehnice despre dumneavoastră dacă vizitați alte site-uri web care folosesc modulele noastre cookie.

·                Părți terțe sau surse disponibile public Este posibil să primim date cu caracter personal despre dumneavoastră de la diverse părți terțe [și surse publice] așa cum se descrie mai jos [precum, fără a se limita la]

·                 Date tehnice de la următoarele părți:

i.       furnizori de analize [precum Coface, Keysfin, Termene.ro, ICAP Group, mfinante.ro ]

ii.       rețele de publicitate [Google, Facebook, Twitter, Youtube, ]; și

iii.       furnizori de informații de căutare [precum Google, Yahoo, Linkedin, eJobs, ]; și

·                Date de contact, financiare și de tranzacție de la furnizori de servicii tehnice, de plată și de livrare [PayU, Netopia, Ghiseul.ro, Google Adwords].

·                Date de identificare și de contact de la intermediari sau agregatori de date [Coface, KeysFin, victa.ro, listafirme.ro, verificaretva.ro, ICAP Group, BRD Asigurari de viata].

·                Date de identificare și de contact din surse disponibile public [precum Registrul Comerțului portal.onrc.ro și Portal.just.ro, Buletinul Procedurilor de Insolventa, Monitorul Oficial, mfinante.ro].


8.      Cum utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal doar atunci când legea ne permite acest lucru. Cel mai frecvent, vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele circumstanțe:

·                Atunci când trebuie să executăm contractul pe care urmează să îl încheiem sau pe care l-am încheiat cu dumneavoastră.

·                Atunci când este necesar în vederea unui interes legitim al nostru (sau al unei părți terțe), iar interesele și drepturile dumneavoastră fundamentale nu prevalează asupra celor dintâi.

·                Atunci când trebuie să îndeplinim o obligație legală sau de reglementare.

În general, nu ne bazăm pe consimțământ ca temei legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în alte cazuri decât trimiterea comunicărilor de marketing direct ale terților către dumneavoastră, prin e-mail sau mesaj text. Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul pentru marketing în orice moment, contactându-ne la Această adresă de email este protejată contra spambots.

Scopurile în care vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal

Am indicat mai jos, sub formă de tabel, descrierea tuturor modalităților în care intenționăm să utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal și care sunt temeiurile legale pe care ne bazăm în acest scop. Am identificat, de asemenea, interesele noastre legitime, după caz.

Rețineți putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza mai multor temeiuri legale, în funcție de scopul specific în care utilizăm datele dumneavoastră. Vă rugăm să ne contactați la
privacyquestions@algeco.com dacă aveți nevoie de detalii despre temeiul legal specific pe care ne bazăm pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când se indică mai multe temeiuri legale în tabelul de mai jos.
 

Scop/activitate
 
Tip de date
 
Temeiul legal al prelucrării, inclusiv baza interesului legitim
 
Pentru a vă înregistra pe dumneavoastră sau compania pe care o reprezentați ca client nou
 
(a)   Identitate

(b)   Contact

 
Executarea unui contract
 
Pentru     a    prelucra    și    livra               o comandă, inclusiv pentru:

(a)                  A        gestiona             plățile, comisioanele și taxele

(b)    A colecta și a recupera banii datorați nouă

 
(a) Identitate

(b)   Contact

(c)   Financiare

(d)   Tranzacție

(e)                     Marketing          și comunicare

 
(a)   Executarea unui contract

(b)      Necesare pentru interesele noastre legitime (pentru recuperarea datoriilor față de noi)

 
Pentru a gestiona relația noastră cu dumneavoastră sau cu compania pe care o reprezentați, ceea ce va include:

(a)     Înștiințarea dumneavoastră în caz de modificare a termenilor noștri sau a politicii noastre de confidențialitate

(b)   Ca să vă solicităm să lăsați un comentariu sau participați la un sondaj

 
(a)   Identitate

(b)   Contact

(c)   Profil

(d)                    Marketing          și comunicare

 
(a)   Executarea unui contract

(b)       Necesare pentru a ne îndeplini o obligație legală.

(c)      Necesare pentru interesele noastre legitime (pentru a menține evidențele noastre la zi și pentru a studia cum utilizează clienții produsele/serviciile noastre)

 
Pentru a vă permite să participați la o extragere de premii sau la un concurs sau să completați un sondaj
 
(a)   Identitate

(b)   Contact

(c)   Profil

(d)   Utilizare

(e)                     Marketing          și comunicare

 
(a)   Executarea unui contract

(b)      Necesare pentru interesele noastre legitime (pentru a studia cum utilizează clienții produsele/serviciile noastre, pentru a le dezvolta și pentru a ne dezvolta afacerea)

 
Pentru a administra și a proteja afacerea noastră și site-ul nostru web (inclusiv depanare, analiza datelor, testare, întreținerea
 
(a)   Identitate

(b)   Contact

(c)   Tehnice

 
(a) Necesare pentru interesele noastre legitime (pentru derularea activității noastre, prestarea de servicii de administrare și IT, securitatea rețelei,
 


 
sistemului, asistență, raportare și găzduire de date)
 
 
 
prevenirea fraudei și în contextul unui exercițiu de reorganizare a activității sau de restructurare a grupului)
 
 
 
(b) Necesare pentru a ne îndeplini o obligație legală.
 
Pentru a vă oferi conținut al site- ului și reclame relevante pentru dumneavoastră sau pentru a înțelege eficacitatea reclamelor pe care vi le prezentăm
 
(a)   Identitate

(b)   Contact

(c)   Profil

(d)   Utilizare

(e)                     Marketing comunicare

 
și
 
Necesare pentru interesele noastre legitime (pentru a studia cum utilizează clienții produsele/serviciile noastre, pentru a le dezvolta, pentru a ne dezvolta afacerea și pentru a defini strategia noastră de marketing)
 
 
 
(f) Tehnice
 
 
 
 
 
Pentru a utiliza analize ale datelor ca să îmbunătățim site-ul nostru web, produsele/serviciile noastre, marketingul și relațiile cu clienții și experiența clienților
 
(a)   Tehnice

(b)   Utilizare

 
Necesare pentru interesele noastre legitime (pentru a defini tipuri de clienți pentru produsele și serviciile noastre, pentru a menține site-ul nostru web la zi și relevant, pentru a ne dezvolta afacerea și pentru a defini strategia noastră de marketing)
 
Pentru a vă furniza sugestii și recomandări despre bunurile și serviciile care v-ar putea interesa pe dumneavoastră sau compania pe care o reprezentați
 
(a)   Identitate

(b)   Contact

(c)   Tehnice

(d)   Utilizare

 
Necesare pentru interesele noastre legitime          (pentru          a                       dezvolta produsele/serviciile noastre și pentru a ne dezvolta afacerea)
 
 
 
(e) Profil
 
 
 Marketing

Ne străduim să vă oferim opțiuni cu privire la anumite utilizări ale datelor cu caracter personal, în special în legătură cu marketingul și publicitatea.

Oferte promoționale de la noi

Putem utiliza Datele dumneavoastră de identificare, de contact, tehnice, de utilizare și de profil pentru a contura o imagine a ceea ce considerăm noi că dumneavoastră sau compania pe care o reprezentați doriți sau aveți nevoie sau a ceea ce poate fi de interes pentru dumneavoastră sau pentru compania dumneavoastră. Astfel decidem care sunt produsele, serviciile și ofertele potențial relevante (denumim această activitate marketing).

Veți primi comunicări de marketing de la noi dacă ați solicitat informații de la noi sau ați achiziționat bunuri ori servicii de la noi sau dacă ne-ați furnizat datele dumneavoastră atunci când v-ați înscris la

un concurs sau la o promoție și, în fiecare caz, nu ați renunțat la primirea acelui conținut de marketing.


Marketing din partea terților

Vom obține consimțământul dumneavoastră expres înainte de a comunica datele dumneavoastră   cu caracter personal oricărei companii din afara grupului de companii Algeco în scopuri de marketing.


Renunțare

Ne puteți solicita nouă sau terților să nu vă mai trimitem mesaje de marketing, contactându-ne prin e-mail către
privacyquestions@algeco.com în orice moment.

Atunci când renunțați să mai primiți aceste mesaje de marketing, aceasta nu se aplică datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat în urma unei achiziții de produse/servicii, înregistrări a garanției, experiențe cu produsele/serviciile sau în urma altor tranzacții.


Module cookie

Puteți seta browserul dumneavoastră să refuze toate sau o parte din modulele cookie sau să vă alerteze când site-urile web setează sau accesează module cookie. Dacă dezactivați sau refuzați modulele cookie, rețineți că este posibil ca unele secțiuni din acest site web să devină inaccesibile sau să nu funcționeze corect.


Modificări ale scopului

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal doar în scopurile pentru care le-am colectat, cu excepția cazurilor în care considerăm, în mod rezonabil, că avem nevoie să le utilizăm în alt scop, compatibil cu cel inițial.

Dacă avem nevoie să utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal într-un scop fără legătură cu cel inițial, vă vom informa și vă vom explica temeiul legal care ne permite acest lucru.

Rețineți că este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal fără cunoștința sau consimțământul dumneavoastră, în conformitate cu regulile de mai sus, atunci când legea impune sau permite acest lucru.


9.      Divulgarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Este posibil să fim nevoiți să comunicăm datele dumneavoastră cu caracter personal părților menționate mai jos, în scopurile indicate în tabelul de la punctul 4 de mai sus.

·                Părți terțe interne, așa cum se explică în Glosar.

·                Părți terțe externe, așa cum se explică în Glosar.

·                Părțile terțe cu care alegem să încheiem tranzacții de vânzare, transfer sau fuziune a activității sau activelor noastre. Alternativ, putem căuta achiziționăm alte întreprinderi sau fuzionăm

cu acestea. Dacă intervin schimbări în întreprinderea noastră, noii proprietari pot să utilizeze datele dumneavoastră cu caracter personal în modul descris în prezenta înștiințare privind confidențialitatea.

Solicităm tuturor părților terțe să respecte securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și să le trateze în conformitate cu legea. Nu permitem prestatorilor de servicii terți să utilizeze datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri proprii și le permitem să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal doar în scopurile specificate și în conformitate cu instrucțiunile noastre.


10.      Transferuri internaționale

Nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (SEE).


11.  Securitatea datelor

Aplicăm măsuri de securitate adecvate pentru a preveni pierderea accidentală, utilizarea sau accesarea neautorizată, deteriorarea sau divulgarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În plus, limităm accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal la acei angajați, agenți, contractanți și alte părți terțe care au un interes de serviciu pentru a le cunoaște. Aceștia vor prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar potrivit instrucțiunilor noastre și se supun obligației de confidențialitate.

Aplicăm proceduri pentru a trata orice încălcare suspectată a securității datelor cu caracter personal și vă vom notifica, pe dumneavoastră și orice autoritate de reglementare relevantă, cu privire la o încălcare atunci când avem obligația legală de a face acest lucru.


12.  Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care le colectăm, inclusiv în scopul îndeplinirii oricăror cerințe legale, contabile sau de raportare.

Pentru a stabili perioada de păstrare adecvată pentru datele cu caracter personal, luăm în considerare volumul, natura și caracterul sensibil al datelor cu caracter personal, potențialul risc de prejudiciu prin utilizarea sau divulgarea neautorizată a datelor dumneavoastră cu caracter personal, scopurile în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și dacă putem atinge aceste scopuri prin alte mijloace, precum și cerințele legale aplicabile.

Detaliile privind perioadele de păstrare pentru diferitele aspecte ale datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt disponibile în politica noastră privind păstrarea datelor, pe care ne-o puteți solicita contactându-ne la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..';document.getElementById('cloak295bbbb712a937d2b62626ef0f32e3f1').innerHTML += ''+addy_text295bbbb712a937d2b62626ef0f32e3f1+'<\/a>';


13.  Drepturile dumneavoastră legale

În anumite circumstanțe, legislația privind protecția datelor vă acordă drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Consultați anexa atașată, „Drepturile dumneavoastră legale”, pentru mai multe detalii.

Dacă doriți să exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, contactați-ne la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..';document.getElementById('cloak5784dca3edfd2f287353186d5463a5c6').innerHTML += '
'+addy_text5784dca3edfd2f287353186d5463a5c6+'<\/a>';

De obicei nu se aplică nicio taxă

Nu va trebui să plătiți o taxă pentru a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal (sau pentru a exercita oricare dintre celelalte drepturi). Cu toate acestea, putem percepe o taxă rezonabilă dacă solicitarea este evident nefondată, repetitivă sau excesivă. Alternativ, putem refuza să ne conformăm solicitării dumneavoastră în astfel de circumstanțe.

Ce vă putem solicita

Este posibil să avem nevoie de informații specifice de la dumneavoastră pentru a ne ajuta să confirmăm identitatea dumneavoastră și pentru a asigura dreptul dumneavoastră de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal (sau exercitarea oricăruia dintre celelalte drepturi ale dumneavoastră). Aceasta constituie o măsură de securitate pentru a asigura că datele cu caracter personal nu sunt divulgate unei persoane care nu are dreptul să le primească. De asemenea, vă putem contacta pentru a vă cere mai multe informații despre solicitarea dumneavoastră ca să vă răspundem mai rapid.

Termenul limită de răspuns

Încercăm să răspundem la toate solicitările legitime în termen de o lună. Ocazional, este posibil să avem nevoie de mai mult de o lună dacă solicitarea dumneavoastră este deosebit de complexă sau ați făcut mai multe solicitări. În acest caz, vă vom înștiința și vă vom informa regulat.


14.  Glosar TEMEI LEGAL

Interes legitim înseamnă interesul companiei noastre în derularea și gestionarea activității noastre, pentru a ne permite să vă oferim cel mai bun serviciu/produs și o experiență optimă și securizată la maximum. Ne asigurăm că avem în vedere și echilibrăm orice impact potențial (atât pozitiv, cât și negativ) asupra dumneavoastră și asupra drepturilor dumneavoastră înainte de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în interesele noastre legitime. Nu utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru activități în care impactul asupra dumneavoastră are prioritate față de interesele noastre (cu excepția cazurilor în care avem consimțământul dumneavoastră sau legea permite acest lucru). Puteți obține mai multe informații despre modul în care evaluăm interesele noastre legitime în raport cu orice impact potențial asupra dumneavoastră în cadrul unor activități specifice contactându-ne la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..';document.getElementById('cloakd0a89fe92d58157047896badd78d6541').innerHTML += '
'+addy_textd0a89fe92d58157047896badd78d6541+'<\/a>';

Executarea contractului înseamnă prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când este necesar pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a întreprinde acțiuni la cererea dumneavoastră înainte de a încheia un astfel de contract.

Respectarea unei obligații legale sau reglementare înseamnă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când este necesar pentru conformarea cu o obligație legală sau reglementară căreia ne supunem.PĂRȚI TERȚE

Părți terțe interne

Alte companii din Grupul Algeco acționând împreună ca operatori de date sau ca persoane împuternicite de operator și furnizează [servicii IT & Data și de administrare de sistem și au obligația raportării către conducere].

Părți terțe externe

·                 Prestatori de servicii [acționând ca persoane împuternicite de operator], cu sediul în Romania care furnizează [servicii IT & Data și de administrare de sistem]

·                 Consultanți profesioniști [acționând ca operatori de date sau, împreună, ca persoane împuternicite de operator] inclusiv avocați, bancheri, auditori și asigurători, și care furnizează [servicii de HR, consultanță, controlling, bancare, juridice, de asigurare, de medicina muncii, de paza, etc].

·                 ANAF, Registrul Comerțului, CAS, CASS, Institutul National de Statistica, BNR, AJOFM care impun raportarea activităților de prelucrare în anumite circumstanțe,

·                 ITM care impune respectarea normelor conform legislației in vigoare si poate interveni oricând prin controale inopinate

·                 ICAP Group, Coface, victa.ro, listafirme.ro, verificaretva.ro, BRD Asigurări de viață, Camerele de Comerț si Industrie in Romania ale diferitelor tari

·                 Instituții Juridice ale statului, in funcție de cazuri specifice si la solicitări precise ( poliție, judecătorie, etc)


DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ LEGALE

Aveți următoarele drepturi:

Dreptul de a solicita acces la datele dumneavoastră cu caracter personal (cunoscut sub numele de „dreptul la acces al persoanei vizate”). Acest drept vă permite să obțineți o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră și să verificați dacă le prelucrăm în mod legal.

Dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Acest drept permite obțineți corectarea oricăror date incomplete sau inexacte
pe care le deținem despre dumneavoastră, deși este posibil să avem nevoie să verificăm exactitatea noilor date pe care ni le furnizați.

Dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Acest drept vă permite să ne cereți să ștergem sau să eliminăm date cu caracter personal atunci când nu mai există motive temeinice pentru continuarea prelucrării acestora de către noi. De asemenea, aveți dreptul să ne cereți să ștergem sau să eliminăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când v-ați exercitat cu succes dreptul de a vă opune la prelucrare (a se vedea mai jos), atunci când este posibil ca noi să fi prelucrat informațiile dumneavoastră nelegal sau atunci când legea locală   ne impune să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, rețineți că este posibil să nu fim întotdeauna în măsură să ne conformăm solicitării dumneavoastră de ștergere din motive legale specifice, pe care vi le vom notifica, dacă este cazul, la data solicitării dumneavoastră.

Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, atunci când ne bazăm pe un interes legitim (sau pe cele ale unei părți terțe) și unele dintre circumstanțele dumneavoastră particulare vă determină să vă opuneți la prelucrare din acest motiv deoarece considerați că afectează drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale. De asemenea, aveți dreptul la opoziție atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct. În unele cazuri, putem demonstra că avem temeiuri legitime solide pentru a prelucra informațiile dumneavoastră, care au prioritate față de drepturile și libertățile dumneavoastră.

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Acesta vă permite să ne cereți să suspendăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în situațiile următoare: (a) dacă doriți să stabilim acuratețea datelor; (b) atunci când utilizarea datelor de către noi este nelegală, dar nu doriți să ștergem datele; (c) atunci când aveți nevoie să păstrăm datele chiar dacă nu mai avem nevoie de ele deoarece dumneavoastră aveți nevoie de acestea pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor acțiuni în justiție; sau (d) ați obiectat la utilizarea datelor dumneavoastră de către noi, dar noi avem nevoie să verificăm dacă avem temeiuri legitime prioritare pentru a le utiliza.

Dreptul de a solicita transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal către dumneavoastră   sau către o parte terță. Vă vom furniza, dumneavoastră sau părții terțe pe care ați ales-o, datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Rețineți că acest drept se aplică doar informațiilor automatizate la a căror utilizare de către noi ați consimțit inițial sau atunci când am utilizat informațiile pentru a executa un contract încheiat cu dumneavoastră.

Dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment atunci când ne bazăm pe consimțământ pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal. Însă aceasta nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de a vă retrage consimțământul. Dacă vă retrageți consimțământul, este posibil nu fim în măsură furnizăm anumite produse sau servicii. Vă vom informa în acest sens dacă este cazul atunci când retrageți consimțământul.


15.  Politica de confidențialitate poate fi schimbată

Ne rezervăm dreptul de a modifica/ completa Politica de Confidentialitate oricând, afișând Politica de Confidențialitate modificată pe
www.algeco.ro


16.  Datele de contact pentru Autoritatea Națională Pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

Adresa: B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Tel: +0318.059.211; +0318.059.212


ANEXĂ


LISTA ENTITĂȚILOR APLICABILE DIN GRUPUL ALGECO

 

Algeco Global Sarl
 
Luxemburg
 
Algeco Investments B.V.
 
Țările de Jos
 
Algeco Holdings B.V.
 
Țările de Jos
 
Elliott Group Holdings (UK) Limited
 
Regatul Unit
 
Elliott Group Limited
 
Regatul Unit
 
MBM Mietsystem für Bau and Industrie GmbH
 
Germania
 
Algeco GmbH
 
Germania
 
Algeco s.r.o.
 
Republica Cehă
 
Touax s.r.o.
 
Republica Cehă
 
Touax SK s.r.o.
 
Slovacia
 
Algeco S.R.L.
 
România
 
Algeco Oy
 
Finlanda
 
Algeco Schweiz AG
 
Elveția
 
Ristretto Investissements SAS
 
Franța
 
Algeco SAS
 
Franța
 
Algeco Belgium NV
 
Belgia
 
Algeco S.p.A.
 
Italia
 
Algeco Holdings, S.L.
 
Spania
 
Algeco Construcciones Modulares, S.L.
 
Spania
 
Algeco - Construcões Pré-Fabricadas, S.A.
 
Portugalia
 
Touax Solutions Modulaires SAS
 
Franța
 
Touax Module Asset S.à r.l.
 
Franța
 
Touax Espana S.A.
 
Spania
 
Algeco Polska Sp. Zo.o.
 
Polonia
 
Algeco LLC
 
Rusia
 
Algeco B.V.
 
Țările de Jos
 


 
Algeco Holdings (Austria) GmbH
 
Austria
 
A1 Container Austria GmbH
 
Austria
 
A1 Container Slovenia d.o.o.
 
Slovenia
 
Algeco Kft.
 
Ungaria