Politica de confidențialitate | ALGECO

Politica de confidențialitate

 

 

1.   Introducere

 

Algeco  respectă  intimitatea  dumneavoastră  și  s-a  angajat  să  protejeze  datele  dumneavoastră  cu caracter personal. Prin prezenta înștiințare privind confidențialitatea vă informăm cum avem grijă de datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când vizitați site-ul nostru web (indiferent de locul din  care  îl  vizitați),  care  sunt  drepturile  dumneavoastră  la  confidențialitate  și  cum  vă  protejează legea.

 

2.   Informații importante și cine suntem

 

Algeco   SRL   persoană   juridică   română   cu   sediul   social   în   Str.   Turda   nr.   30,   550052   Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J32/1094/2007, având Cod Unic de Înregistrare RO21970426  în  calitate  de  autor,  proprietar  și  administrator  al  site-ului  www.algeco.ro  respectă confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal.

 

3.  Identitatea și datele de contact ale persoanei responsabile cu protecția datelor (RPD) sau (in engleza DPO)

 

Algeco  SRL  a  desemnat  un  responsabil  cu  protecția  datelor  („RPD”).  RPD-ul  nostru  poate  fi contactat la următoarea adresa de mail: privacyquestions@algeco.com

 

DEFINITII:

 

      A.N.S.P.D.C.P. reprezinta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter

Personal;

>    “date  cu  caracter  personal”  înseamnă  orice  informații  privind  o  persoană  fizică  identificată  sau identificabilă  (“persoana  vizata”);  o  persoană  fizică  identificabilă  este  o  persoană  care  poate  fi identificată,  direct  sau  indirect,  în  special  prin  referire  la  un  element  de  identificare,  cum  ar  fi  un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente  specifice,  proprii  identității  sale  fizice,  fiziologice,  genetice,  psihice,  economice,  culturale sau sociale;

>    “prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal  sau  asupra  seturilor  de  date  cu  caracter  personal,  cu  sau  fără  utilizarea  de  mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea,   extragerea,   consultarea,   utilizarea,   divulgarea   prin   transmitere,   diseminarea   sau punerea  la  dispoziție  în  orice  alt  mod,  alinierea  sau  combinarea,  restricționarea,  ștergerea  sau distrugerea;

>    “restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

>    “operator”  înseamnă  persoana  fizică  sau  juridică,  autoritatea  publică,  agenția  sau  alt  organism care,  singur  sau  împreună  cu  altele,  stabilește  scopurile  și  mijloacele  de  prelucrare  a  datelor  cu caracter  personal;  atunci  când  scopurile  și  mijloacele  prelucrării  sunt  stabilite  prin  dreptul  Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

>    “persoana împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

>    “destinatar”  înseamnă  persoana  fizică  sau  juridică,  autoritatea  publică,  agenția  sau  alt  organism căreia  (căruia)  îi  sunt  divulgate  datele  cu  caracter  personal,  indiferent  dacă  este  sau  nu  o  parte terță.  Cu toate  acestea,  autoritățile  publice  cărora  li se  pot  comunica date  cu  caracter  personal  în cadrul  unei  anumite  anchete  în  conformitate  cu  dreptul  Uniunii  sau  cu  dreptul  intern  nu  sunt considerate  destinatari;  prelucrarea  acestor  date  de  către  autoritățile  publice  respective  respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

>    “consimțământ”   al   persoanei   vizate   înseamnă   orice   manifestare   de   voință   liberă,   specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

 

3.   Scopul prezentei înștiințări privind confidențialitatea

 

Prezenta  înștiințare  privind  confidențialitatea  are  scopul  de  a  vă  oferi  informații  despre  modul  în care Algeco colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul utilizării acestui site web  de către dumneavoastră, inclusiv orice date pe care le puteți furniza prin intermediul  acestui  site web,  atunci  când  vă  înscrieți  la  buletinul  nostru  informativ,  achiziționați  un produs sau un serviciu sau participați la un concurs.

Acest site web nu este destinat copiilor și nu colectăm cu intenție date despre copii.

Este important să citiți această înștiințare, împreună cu orice alte înștiințări privind confidențialitatea sau  prelucrarea  echitabilă  pe  care  le  comunicăm  în  situații  specifice,  atunci  când  colectăm  sau prelucrăm date cu caracter personal despre dumneavoastră, pentru a fi pe deplin informați despre modul  în  care  și  motivele  pentru  care  utilizăm  datele  dumneavoastră.  Prezenta  înștiințare  privind confidențialitatea completează celelalte înștiințări și nu este menită să le înlocuiască.

 

4.   Operatorul de date

 

Algeco  se  compune  din  persoane  juridice  diferite,  despre  care  puteți  găsi  detalii  în  anexa  la prezenta  înștiințare  privind  confidențialitatea.  Prezenta  înștiințare  privind  confidențialitatea  este emisă   în   numele   Algeco   Group   deci,   atunci   când   folosim   termenii   „Algeco”,   „noi”   sau

„nostru/noastră/noastre” în cuprinsul acesteia, ne referim la compania relevantă din Grupul Algeco, responsabilă  pentru  prelucrarea  datelor  dumneavoastră.  Vă  vom  informa  care  dintre  entități  va  fi operatorul  datelor  dumneavoastră  atunci  când  achiziționați  un  produs  sau  serviciu  de  la  noi. Operatorul  de  date  și  responsabilul  pentru  site-urile  noastre  web  locale  este  entitatea  locală aplicabilă menționată în anexa la prezenta înștiințare privind confidențialitatea, in cazul de faţă fiind vorba despre Algeco Romania.

Dacă  aveți  întrebări  despre  prezenta  înștiințare  privind  confidențialitatea,   inclusiv  solicitări  de exercitare a drepturilor dumneavoastră legale, contactați privacyquestions@algeco.com

Aveți dreptul să depuneți o plângere în orice moment la autoritatea de supraveghere în materie de protecție  a  datelor  resepectiv  Autoritatea  Nationala  de  Supraveghere  a  Protectiei  Datelor   cu Caracter  Personal.  Cu  toate  acestea,  am  aprecia  posibilitatea  de  a  răspunde  la  preocupările dumneavoastră  înainte  să  vă  adresați  autorității  de  supraveghere,  deci  vă  rugăm  să  ne  contactați pe noi mai întâi.

 

Modificări   ale   înștiințării   privind   confidențialitatea   și   obligația   dumneavoastră   de   a   ne informa despre modificări

 

Această versiune a fost actualizată ultima oară la 1 iunie 2018.

 

Este  important  ca  datele  cu  caracter  personal  pe  care  le  deținem  despre  dumneavoastră  să  fie exacte  și  la  zi.  Vă  rugăm  sa  ne  informați  dacă  datele  dumneavoastră  cu  caracter  personal  se modifică în derularea relației dumneavoastră cu noi.

 

Linkuri către părți terți

 

Este  posibil ca  site-ul  nostru web  să  conțină  linkuri către site-uri,  plugin-uri sau  aplicații terțe.  Prin clic  pe  aceste  linkuri  sau  prin  activarea acestor conexiuni  puteți  permite părților  terțe  să colecteze sau să comunice date despre dumneavoastră. Nu controlăm aceste site-uri web terțe și nu suntem responsabili pentru politica lor de confidențialitate. Atunci când părăsiți site-ul nostru, vă încurajăm să citiți înștiințarea privind confidențialitatea de pe fiecare site-web pe care îl vizitați.

 

5.   Datele pe care le colectăm despre dumneavoastră

 

Datele   cu   caracter   personal,   sau   informațiile   personale,   înseamnă   orice   informație   despre  o persoană care permite identificarea acelei persoane. Ele nu includ datele din care identitatea a fost eliminată (date anonime).

 

Putem   colecta,   utiliza,   stoca   și   transfera   diferite   tipuri   de   date   cu   caracter   personal   despre dumneavoastră, pe care le-am grupat astfel:

 

>  Datele  de  identificare  includ  prenumele,  numele  dinaintea  căsătoriei,  numele,  numele  de utilizator sau un identificator similar, starea civilă, titlul, data nașterii și genul.

 

>  Datele de contact includ adresa de facturare, adresa de livrare, adresa de e-mail și numerele de telefon.

 

>>  Datele financiare includ contul bancar și detalii despre cardul folosit pentru plată.

 

>   Datele  de  tranzacție  includ  detalii  despre  plățile  către  și  de  la  dumneavoastră  și  alte  detalii despre produsele și serviciile pe care le-ați cumpărat de la noi.

 

>   Datele tehnice includ adresa de protocol internet (IP), datele dumneavoastră de conectare, tipul și  versiunea  browserului,  setările  fusului  orar  și  de  localizare,  tipurile  și  versiunile  plugin-urilor browserului,  sistemul  și  platforma  de  operare  și  alte           tehnologii  de  pe  dispozitivele  pe  care  le utilizați pentru a accesa acest site web.

 

>   Datele de profil  includ numele dumneavoastră de utilizator și parola, achizițiile sau comenzile efectuate de dumneavoastră, interesele, preferințele și feedbackul dumneavoastră și răspunsurile dumneavoastră la sondaje.

 

>   Datele de utilizare includ informații despre modul în care utilizați site-ul web, produsele și serviciile noastre.

 

                   >   Datele de marketing și comunicare includ preferințele dumneavoastră pentru primirea de materiale de marketing de la noi

                        și de la părțile terțe asociate nouă și preferințele dumneavoastră de comunicare.

 

De   asemenea,   colectăm,   utilizăm   și   comunicăm   date   agregate,   precum   date   statistice   sau demografice  în  orice  scop.  Datele  agregate  pot  fi  derivate  din  datele  dumneavoastră  cu  caracter personal,  dar  nu  sunt  considerate  date  cu  caracter  personal  prin  lege  deoarece  aceste  date  nu dezvăluie,   direct   sau   indirect,   identitatea   dumneavoastră.   De   exemplu,   putem   agrega   datele dumneavoastră  de  utilizare  pentru  a  calcula  procentul  de  utilizatori  care  accesează  o  anumită funcție a site-ului web. Cu toate acestea, dacă noi combinăm sau conectăm datele agregate cu/la datele  dumneavoastră  cu  caracter  personal  astfel  încât  acestea  să  vă  poată  identifica  direct  sau indirect, tratăm datele combinate ca date cu caracter personal, care vor fi utilizate în conformitate cu prezenta înștiințare privind confidențialitatea.

 

Nu  colectăm  date  despre  dumneavoastră  din  niciuna  dintre  Categoriile  speciale  de  date  cu caracter personal (acestea includ detalii despre originea rasială sau etnică, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, viața sexuală, orientarea sexuală, opiniile politice, apartenența sindicală, informații   privind   sănătatea   și   date   genetice   și   biometrice).   Nu   colectăm   nici   date   despre condamnări penale și infracțiuni.

 

Dacă nu furnizați datele cu caracter personal

 

Atunci când avem obligația să colectăm date cu caracter personal în conformitate cu legea sau cu termenii unui contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră și dumneavoastră nu furnizați aceste date  atunci  când  vă  sunt  solicitate,  este  posibil  să  nu  putem  executa  contractul  pe  care  l-am încheiat sau pe care încercăm să îl  încheiem  cu dumneavoastră (de exemplu, pentru a vă furniza bunuri sau servicii). În acest caz, putem fi nevoiți să anulăm un produs sau un serviciu pe care ni l- ați solicitat, însă vă vom înștiința dacă este cazul la momentul respectiv.

 

6.   Cum se colectează datele dumneavoastră cu caracter personal?

 

Utilizăm trei metode pentru a colecta date de la și despre dumneavoastră, inclusiv prin:

 

>   Interacțiuni directe.  Puteți să ne furnizați Datele dumneavoastră de identificare,  de contact și financiare  completând  formulare  sau  purtând  o  corespondență  cu  noi  prin  poștă,  prin  telefon, prin e-mail sau în alt mod. Aceasta include datele cu caracter personal pe care le furnizați atunci când:

 

>  puneți întrebări despre produsele sau serviciile noastre;

 

>  creați un cont la noi;

 

>  vă abonați la serviciul sau la publicațiile noastre;

 

>  solicitați să vi se trimită materiale de marketing;

 

>  vă înscrieți la un concurs, la o promoție sau la un sondaj; sau

 

>  ne oferiți feedback.

 

 

>  Tehnologii sau interacțiuni automatizate Atunci când interacționați cu site-ul nostru web, este posibil  să  colectăm  automat  Date  tehnice  despre  echipamentul  dumneavoastră  și  despre acțiunile și tiparele de navigare. Colectăm aceste date utilizând            module cookie, jurnale de server și alte tehnologii similare. De asemenea, putem primi Date tehnice despre dumneavoastră dacă vizitați alte site-uri web care folosesc modulele noastre cookie.

 

>  Părți  terțe  sau  surse  disponibile  public  Este  posibil  să  primim  date  cu  caracter  personal despre  dumneavoastră  de  la  diverse  părți  terțe  [și  surse  publice]  așa  cum  se  descrie  mai  jos [precum, fără a se limita la]

 

>  Date tehnice de la următoarele părți:

 

i.   furnizori   de   analize   [precum   Coface,   Keysfin,   Termene.ro,   ICAP   Group, mfinante.ro ]

 

     ii.   rețele de publicitate [Google, Facebook, Twitter, Youtube, ]; și

 

      iii.   furnizori de informații de căutare [precum Google, Yahoo, Linkedin, eJobs, ]; și

 

>   Date  de  contact,  financiare  și  de  tranzacție  de  la  furnizori  de  servicii  tehnice,  de  plată  și  de livrare [PayU, Netopia, Ghiseul.ro, Google Adwords].

 

>   Date  de  identificare  și  de  contact  de  la  intermediari  sau  agregatori  de  date  [Coface,  KeysFin, victa.ro, listafirme.ro, verificaretva.ro, ICAP Group, BRD Asigurari de viata].

 

>   Date  de  identificare  și  de  contact  din  surse  disponibile  public  [precum  Registrul  Comerțului  – portal.onrc.ro    și    Portal.just.ro,    Buletinul    Procedurilor    de    Insolventa,    Monitorul    Oficial, mfinante.ro].

 

7.   Cum utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal

 

Vom  utiliza  datele  dumneavoastră  cu  caracter  personal  doar  atunci  când  legea  ne  permite  acest lucru.  Cel  mai  frecvent,  vom  utiliza  datele  dumneavoastră  cu  caracter  personal  în  următoarele circumstanțe:

 

>   Atunci  când  trebuie  să  executăm  contractul  pe  care  urmează  să  îl  încheiem  sau  pe  care  l-am încheiat cu dumneavoastră.

 

>   Atunci  când  este  necesar  în  vederea  unui  interes  legitim  al  nostru  (sau  al  unei  părți  terțe),  iar interesele și drepturile dumneavoastră fundamentale nu prevalează asupra celor dintâi.

 

      >  Atunci când trebuie să îndeplinim o obligație legală sau de reglementare.

 

În general, nu ne bazăm pe consimțământ ca temei legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu  caracter  personal  în  alte  cazuri  decât  trimiterea  comunicărilor  de  marketing  direct  ale  terților către  dumneavoastră,  prin  e-mail  sau  mesaj  text.  Aveți  dreptul  să  vă  retrageți  consimțământul pentru marketing în orice moment, contactându-ne la privacyquestions@algeco.com.

Scopurile în care vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal

Am  indicat  mai  jos,  sub  formă  de  tabel,  descrierea  tuturor  modalităților  în  care  intenționăm  să utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal și care sunt temeiurile legale pe care ne bazăm în acest scop. Am identificat, de asemenea, interesele noastre legitime, după caz.

 

Rețineți că putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza mai multor temeiuri legale,  în  funcție  de  scopul  specific  în  care  utilizăm  datele  dumneavoastră.  Vă  rugăm  să  ne contactați  la  privacyquestions@algeco.com     dacă  aveți  nevoie  de  detalii  despre  temeiul  legal specific  pe  care  ne  bazăm  pentru  a  prelucra  datele  dumneavoastră  cu  caracter  personal  atunci când se indică mai multe temeiuri legale în tabelul de mai jos.

 

 

Scop/activitate

Tip de date

Temeiul legal al prelucrării, inclusiv baza interesului legitim

Pentru a vă înregistra pe dumneavoastră sau compania pe care o reprezentați ca client nou

(a)   Identitate

(b)   Contact

Executarea unui contract

Pentru a prelucra și livra o comandă, inclusiv pentru:

(a)  a gestiona plățile, comisioanele și taxele

(b)  a colecta și a recupera banii datorați nouă

(a) Identitate

(b)   Contact

(c)   Financiare

(d)   Tranzacție

(e)   Marketing          și comunicare

(a)  Executarea unui contract

(b)  Necesare pentru interesele noastre legitime (pentru recuperarea datoriilor față de noi)

Pentru a gestiona relația noastră cu dumneavoastră sau cu compania pe care o reprezentați, ceea ce va include:

(a)   Înștiințarea dumneavoastră în caz de modificare a termenilor noștri sau a politicii noastre de confidențialitate

(b)   Ca să vă solicităm să lăsați un comentariu sau să participați la un sondaj

(a)   Identitate

(b)   Contact

(c)   Profil

(d)                    Marketing          și comunicare

(a)   Executarea unui contract

(b)       Necesare pentru a ne îndeplini o obligație legală.

(c)      Necesare pentru interesele noastre legitime (pentru a menține evidențele noastre la zi și pentru a studia cum utilizează clienții produsele/serviciile noastre)

Pentru a vă permite să participați la o extragere de premii sau la un concurs sau să completați un sondaj

(a)   Identitate

(b)   Contact

(c)   Profil

(d)   Utilizare

(e)                     Marketing          și comunicare

(a)   Executarea unui contract

(b)      Necesare pentru interesele noastre legitime (pentru a studia cum utilizează clienții produsele/serviciile noastre, pentru a le dezvolta și pentru a ne dezvolta afacerea)

Pentru a administra și a proteja afacerea noastră și site-ul nostru web (inclusiv depanare, analiza datelor, testare, întreținerea sistemului, asistență, raportare și găzduire de date)

(a)   Identitate

(b)   Contact

(c)   Tehnice

(a) Necesare pentru interesele noastre legitime (pentru derularea activității noastre, prestarea de servicii de administrare și IT, securitatea rețelei, prevenirea fraudei și în contextul unui exercițiu de reorganizare a activității sau de restructurare a grupului)

 

sistemului, asistență, raportare și găzduire de date)

 

 

 

(b) Necesare pentru a ne îndeplini o obligație legală.

Pentru a vă oferi conținut al site- ului și reclame relevante pentru dumneavoastră sau pentru a înțelege eficacitatea reclamelor pe care vi le prezentăm

(a)   Identitate

(b)   Contact

(c)   Profil

(d)   Utilizare

(e)                     Marketing comunicare

și

Necesare pentru interesele noastre legitime (pentru a studia cum utilizează clienții produsele/serviciile noastre, pentru a le dezvolta, pentru a ne dezvolta afacerea și pentru a defini strategia noastră de marketing)

 

(f) Tehnice

 

 

Pentru a utiliza analize ale datelor ca să îmbunătățim site-ul nostru web, produsele/serviciile noastre, marketingul și relațiile cu clienții și experiența clienților

(a)   Tehnice

(b)   Utilizare

Necesare pentru interesele noastre legitime (pentru a defini tipuri de clienți pentru produsele și serviciile noastre, pentru a menține site-ul nostru web la zi și relevant, pentru a ne dezvolta afacerea și pentru a defini strategia noastră de marketing)

Pentru a vă furniza sugestii și recomandări despre bunurile și serviciile care v-ar putea interesa pe dumneavoastră sau compania pe care o reprezentați

(a)   Identitate

(b)   Contact

(c)   Tehnice

(d)   Utilizare

Necesare pentru interesele noastre legitime          (pentru          a                       dezvolta produsele/serviciile noastre și pentru a ne dezvolta afacerea)

 

(e) Profil

 

 

 

Marketing

 

Ne  străduim  să  vă  oferim  opțiuni  cu  privire  la  anumite  utilizări  ale  datelor  cu  caracter  personal,  în special în legătură cu marketingul și publicitatea.

 

Oferte promoționale de la noi

 

Putem  utiliza  Datele  dumneavoastră  de  identificare,  de  contact,  tehnice,  de  utilizare  și  de  profil pentru a contura o imagine a ceea ce considerăm noi că dumneavoastră sau compania pe care o reprezentați  doriți  sau  aveți  nevoie  sau  a  ceea  ce  poate  fi  de  interes  pentru  dumneavoastră  sau pentru compania dumneavoastră. Astfel decidem care sunt produsele, serviciile și ofertele potențial relevante (denumim această activitate marketing).

 

Veți primi comunicări de marketing de la noi dacă ați solicitat informații de la noi sau ați achiziționat bunuri ori servicii de la noi sau dacă ne-ați furnizat datele dumneavoastră atunci când v-ați înscris la un concurs sau la o promoție și, în fiecare caz, nu ați renunțat  la primirea acelui conținut de marketing.

 

Marketing din partea terților

 

Vom  obține  consimțământul  dumneavoastră  expres  înainte  de  a  comunica  datele  dumneavoastră cu  caracter   personal  oricărei  companii  din  afara  grupului  de  companii  Algeco  în  scopuri  de marketing.

 

Renunțare

 

Ne puteți solicita nouă sau terților să nu vă mai trimitem mesaje de marketing, contactându-ne prin e-mail către privacyquestions@algeco.com în orice moment.

 

Atunci  când  renunțați  să  mai  primiți  aceste  mesaje  de marketing,  aceasta  nu  se  aplică  datelor  cu caracter  personal  pe  care  ni  le-ați  furnizat  în  urma  unei  achiziții  de  produse/servicii,  înregistrări  a garanției, experiențe cu produsele/serviciile sau în urma altor tranzacții.

 

Module cookie

 

Puteți  seta  browserul  dumneavoastră  să  refuze  toate  sau  o  parte  din  modulele  cookie  sau  să  vă alerteze  când  site-urile  web  setează  sau  accesează  module  cookie.  Dacă  dezactivați  sau  refuzați modulele cookie, rețineți că este posibil ca unele secțiuni din acest site web să devină inaccesibile sau să nu funcționeze corect.

 

Modificări ale scopului

 

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal doar în scopurile pentru care le-am colectat, cu  excepția  cazurilor  în  care  considerăm,  în  mod  rezonabil,  că  avem  nevoie  să  le  utilizăm  în  alt scop, compatibil cu cel inițial.

 

Dacă avem nevoie să utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal într-un scop fără legătură cu cel inițial, vă vom informa și vă vom explica temeiul legal care ne permite acest lucru.

 

Rețineți  că  este  posibil  să  prelucrăm  datele  dumneavoastră  cu  caracter  personal  fără  cunoștința sau  consimțământul  dumneavoastră,  în  conformitate  cu  regulile  de  mai  sus,  atunci  când  legea impune sau permite acest lucru.

 

8.   Divulgarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

 

Este  posibil  să  fim  nevoiți  să  comunicăm  datele  dumneavoastră  cu  caracter  personal  părților menționate mai jos, în scopurile indicate în tabelul de la punctul 4 de mai sus.

 

>  Părți terțe interne, așa cum se explică în Glosar.

 

>  Părți terțe externe, așa cum se explică în Glosar.

 

              >   Părțile terțe cu care alegem să încheiem tranzacții de vânzare, transfer sau fuziune a activității sau activelor noastre. Alternativ, putem căuta

                   să achiziționăm alte întreprinderi sau să fuzionă cu acestea. Dacă  intervin  schimbări  în  întreprinderea  noastră, noii proprietari pot  să 

                   utilizeze datele  dumneavoastră  cu  caracter  personal  în  modul  descris  în prezenta înștiințare  privind confidențialitatea.

 

Solicităm tuturor părților terțe să respecte securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și să le trateze în conformitate cu legea. Nu permitem prestatorilor de servicii terți să utilizeze datele dumneavoastră   cu   caracter   personal   în   scopuri   proprii   și   le   permitem   să   prelucreze   datele dumneavoastră cu caracter personal doar în scopurile specificate și în conformitate cu instrucțiunile noastre.

 

9.   Transferuri internaționale

 

Nu  transferăm  datele  dumneavoastră  cu  caracter  personal  în  afara  Spațiului  Economic  European

(SEE).

 

10. Securitatea datelor

 

Aplicăm  măsuri  de  securitate  adecvate  pentru  a  preveni  pierderea  accidentală,  utilizarea  sau accesarea  neautorizată,  deteriorarea  sau  divulgarea  datelor  dumneavoastră  cu  caracter  personal. În  plus,  limităm  accesul  la  datele  dumneavoastră  cu  caracter  personal  la  acei  angajați,  agenți, contractanți  și  alte  părți  terțe  care  au  un  interes  de  serviciu  pentru  a  le  cunoaște.  Aceștia  vor prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar potrivit instrucțiunilor noastre și se supun obligației de confidențialitate.

 

Aplicăm proceduri pentru a trata orice încălcare suspectată a securității datelor cu caracter personal și  vă  vom  notifica, pe  dumneavoastră  și orice  autoritate  de reglementare  relevantă,  cu privire  la o încălcare atunci când avem obligația legală de a face acest lucru.

 

11. Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

 

Vom  păstra  datele  dumneavoastră  cu  caracter  personal  doar  atât  timp  cât  este  necesar  pentru  a îndeplini  scopurile  pentru  care  le  colectăm,  inclusiv  în  scopul  îndeplinirii  oricăror  cerințe  legale, contabile sau de raportare.

 

Pentru   a  stabili  perioada   de   păstrare   adecvată   pentru   datele   cu  caracter   personal,   luăm   în considerare volumul, natura și caracterul sensibil al datelor cu caracter personal, potențialul risc de prejudiciu prin utilizarea sau divulgarea neautorizată a datelor dumneavoastră cu caracter personal, scopurile  în  care  prelucrăm  datele  dumneavoastră  cu  caracter  personal  și  dacă  putem  atinge aceste scopuri prin alte mijloace, precum și cerințele legale aplicabile.

 

Detaliile  privind  perioadele  de  păstrare  pentru  diferitele  aspecte  ale  datelor  dumneavoastră  cu caracter  personal  sunt  disponibile  în  politica  noastră  privind  păstrarea  datelor,  pe care  ne-o  puteți solicita contactându-ne la privacyquestions@algeoc.com.

 

12. Drepturile dumneavoastră legale

 

În anumite circumstanțe, legislația privind protecția datelor vă acordă drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Consultați anexa atașată, „Drepturile dumneavoastră legale”, pentru mai multe detalii.

 

Dacă    doriți    să    exercitați    oricare    dintre    drepturile    menționate    mai    sus,    contactați-ne    la privacyquestions@algeco.com.

 

De obicei nu se aplică nicio taxă

 

Nu  va  trebui  să  plătiți  o  taxă  pentru  a  accesa  datele  dumneavoastră  cu  caracter  personal  (sau pentru  a  exercita  oricare  dintre  celelalte  drepturi).  Cu  toate  acestea,  putem  percepe  o  taxă rezonabilă dacă solicitarea este evident nefondată, repetitivă sau excesivă. Alternativ, putem refuza să ne conformăm solicitării dumneavoastră în astfel de circumstanțe.

 

Ce vă putem solicita

 

Este  posibil  să  avem  nevoie  de  informații  specifice  de  la  dumneavoastră  pentru  a  ne  ajuta  să confirmăm identitatea dumneavoastră și pentru a asigura dreptul dumneavoastră de acces la datele dumneavoastră   cu   caracter   personal   (sau   exercitarea   oricăruia   dintre   celelalte   drepturi   ale dumneavoastră). Aceasta constituie o măsură de securitate pentru a asigura că datele cu caracter personal  nu  sunt  divulgate  unei  persoane  care  nu  are  dreptul  să  le  primească.  De  asemenea,  vă putem  contacta  pentru  a  vă  cere  mai  multe  informații  despre  solicitarea  dumneavoastră  ca  să  vă răspundem mai rapid.

 

Termenul limită de răspuns

 

Încercăm să răspundem la toate solicitările legitime în termen de o lună. Ocazional, este posibil să avem nevoie de mai mult de o lună dacă solicitarea dumneavoastră este deosebit de complexă sau ați făcut mai multe solicitări. În acest caz, vă vom înștiința și vă vom informa regulat.

 

13. Glosar

 

TEMEI LEGAL

 

Interes legitim înseamnă interesul companiei noastre în derularea și gestionarea activității noastre, pentru a ne permite să vă oferim cel mai bun serviciu/produs și o experiență optimă și securizată la maximum. Ne asigurăm că  avem  în  vedere  și echilibrăm  orice  impact  potențial (atât  pozitiv,  cât și negativ)  asupra  dumneavoastră  și  asupra  drepturilor  dumneavoastră  înainte  de  a  prelucra  datele dumneavoastră    cu    caracter    personal    în    interesele    noastre    legitime.    Nu    utilizăm    datele dumneavoastră  cu  caracter  personal  pentru  activități  în  care  impactul  asupra  dumneavoastră  are prioritate   față   de   interesele   noastre   (cu   excepția   cazurilor   în   care   avem   consimțământul dumneavoastră  sau  legea  permite acest lucru). Puteți obține mai multe  informații  despre modul  în care evaluăm interesele noastre legitime în raport cu orice impact potențial asupra dumneavoastră în cadrul unor activități specifice contactându-ne la privacyquestions@algeco.com.

 

Executarea  contractului  înseamnă  prelucrarea  datelor  dumneavoastră  atunci  când  este  necesar pentru  executarea  unui  contract  la  care  sunteți  parte  sau  pentru  a  întreprinde  acțiuni  la  cererea dumneavoastră înainte de a încheia un astfel de contract.

Respectarea     unei     obligații     legale     sau     reglementare     înseamnă     prelucrarea     datelor dumneavoastră  cu  caracter  personal  atunci  când  este  necesar  pentru  conformarea  cu  o  obligație legală sau reglementară căreia ne supunem.

 

PĂRȚI TERȚE Părți terțe interne

Alte  companii  din  Grupul  Algeco  acționând  împreună  ca  operatori  de  date  sau  ca  persoane împuternicite de operator și furnizează [servicii IT & Data și de administrare de sistem și au obligația raportării către conducere].

 

Părți terțe externe

 

>   Prestatori  de  servicii  [acționând  ca  persoane  împuternicite  de  operator],  cu  sediul  în  Romania care furnizează [servicii IT & Data și de administrare de sistem]

 

>   Consultanți   profesioniști   [acționând   ca   operatori   de   date   sau,   împreună,   ca   persoane împuternicite  de  operator]  inclusiv  avocați,  bancheri,  auditori  și  asigurători,  și  care  furnizează [servicii de HR, consultanță, controlling, bancare, juridice,       de asigurare, de medicina muncii, de paza, etc].

 

>   ANAF,  Registrul  Comerțului,  CAS,  CASS,  Institutul  National  de  Statistica,  BNR,  AJOFM  care impun raportarea activităților de prelucrare în anumite circumstanțe,

 

>   ITM care impune respectarea normelor conform legislației in vigoare si poate interveni oricând prin controale inopinate

 

>   ICAP  Group,  Coface,  victa.ro,  listafirme.ro,  verificaretva.ro,  BRD  Asigurări  de  viață,  Camerele de Comerț si Industrie in Romania ale diferitelor tari

 

>   Instituții  Juridice  ale  statului,  in  funcție  de  cazuri  specifice  si  la  solicitări  precise  (  poliție, judecătorie, etc)

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ LEGALE

 

Aveți următoarele drepturi:

Dreptul de a solicita acces la datele dumneavoastră cu caracter  personal (cunoscut sub numele de  „dreptul  la  acces  al persoanei  vizate”).  Acest  drept  vă  permite  să  obțineți  o  copie  a  datelor  cu caracter  personal  pe  care  le  deținem  despre  dumneavoastră  și  să  verificați  dacă  le  prelucrăm  în mod legal.

Dreptul   de   a   solicita   rectificarea   datelor   cu   caracter   personal   pe   care   le   deținem   despre dumneavoastră. Acest drept vă permite să obțineți corectarea oricăror date incomplete sau inexacte

pe   care   le   deținem   despre   dumneavoastră,   deși   este   posibil   să   avem   nevoie   să   verificăm exactitatea noilor date pe care ni le furnizați.

Dreptul  de  a  solicita  ștergerea  datelor  dumneavoastră  cu  caracter  personal.  Acest  drept  vă permite  să  ne  cereți  să  ștergem  sau  să  eliminăm  date  cu  caracter  personal  atunci  când  nu  mai există  motive  temeinice  pentru  continuarea  prelucrării  acestora  de  către  noi.  De  asemenea,  aveți dreptul să ne cereți să ștergem sau să eliminăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când v-ați exercitat cu succes dreptul de a vă opune la prelucrare (a se vedea mai jos), atunci când este  posibil ca  noi să fi prelucrat informațiile  dumneavoastră nelegal  sau  atunci  când  legea  locală ne  impune  să  ștergem  datele  dumneavoastră  cu  caracter  personal.  Cu  toate  acestea,  rețineți  că este posibil să nu fim întotdeauna în măsură să ne conformăm solicitării dumneavoastră de ștergere din   motive   legale   specifice,   pe   care   vi   le   vom   notifica,   dacă   este   cazul,   la   data   solicitării dumneavoastră.

Dreptul  de  opoziție  la  prelucrarea  datelor  dumneavoastră  cu  caracter  personal,  atunci  când  ne bazăm  pe  un  interes  legitim  (sau  pe  cele  ale  unei  părți  terțe)  și  unele  dintre  circumstanțele dumneavoastră  particulare  vă  determină  să  vă  opuneți  la  prelucrare  din  acest  motiv  deoarece considerați că afectează drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale. De asemenea, aveți dreptul la opoziție atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing  direct.  În  unele  cazuri,  putem  demonstra  că  avem  temeiuri  legitime  solide  pentru  a prelucra    informațiile    dumneavoastră,    care    au    prioritate    față    de    drepturile    și    libertățile dumneavoastră.

Dreptul  de  a  solicita  restricționarea  prelucrării  datelor  dumneavoastră  cu  caracter  personal. Acesta  vă  permite  să  ne  cereți  să  suspendăm  prelucrarea  datelor  dumneavoastră  cu  caracter personal  în  situațiile  următoare:  (a)  dacă  doriți  să  stabilim  acuratețea  datelor;  (b)  atunci  când utilizarea  datelor  de  către  noi  este  nelegală,  dar  nu  doriți  să ștergem  datele;  (c)  atunci  când  aveți nevoie  să  păstrăm  datele  chiar  dacă  nu  mai  avem  nevoie  de  ele  deoarece  dumneavoastră  aveți nevoie  de  acestea  pentru  stabilirea,  exercitarea  sau  apărarea  unor  acțiuni  în  justiție;  sau  (d)  ați obiectat  la  utilizarea  datelor  dumneavoastră  de  către  noi,  dar  noi  avem  nevoie  să  verificăm  dacă avem temeiuri legitime prioritare pentru a le utiliza.

Dreptul de a solicita transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal către dumneavoastră sau  către  o  parte  terță.  Vă  vom  furniza,  dumneavoastră  sau  părții  terțe  pe  care  ați  ales-o,  datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Rețineți că acest drept se aplică doar informațiilor automatizate la a căror utilizare de către  noi  ați  consimțit  inițial  sau  atunci  când  am  utilizat  informațiile  pentru  a  executa  un  contract încheiat cu dumneavoastră.

Dreptul   de   a   vă   retrage   consimțământul   în   orice   moment   atunci   când   ne   bazăm   pe consimțământ  pentru  a  prelucra  datele  dumneavoastră  cu  caracter  personal.  Însă  aceasta  nu  va afecta  legalitatea  prelucrării  efectuate  înainte  de  a  vă  retrage  consimțământul.  Dacă  vă  retrageți consimțământul, este posibil să nu fim în măsură să vă furnizăm anumite produse sau servicii. Vă vom informa în acest sens dacă este cazul atunci când vă retrageți consimțământul.

 

14. Politica de confidențialitate poate fi schimbată

 

Ne  rezervăm  dreptul  de a  modifica/  completa  Politica  de  Confidentialitate  oricând,  afișând  Politica de Confidențialitate modificată pe www.algeco.ro

 

      15. Datele de contact pentru  Autoritatea Națională Pentru Supravegherea Prelucrării

          Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

 

Adresa: B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Tel: +0318.059.211; +0318.059.212

 

 

 

ANEXĂ

 

 

LISTA ENTITĂȚILOR APLICABILE DIN GRUPUL ALGECO

 

Algeco Global Sarl

Luxembourg

Algeco Investments B.V.

The Netherlands

Algeco Holdings B.V.

The Netherlands

Elliott Group Holdings (UK) Limited

UK

Elliott Group Limited

UK

MBM Mietsystem für Bau and Industrie GmbH

Germany

Algeco GmbH

Germany

Algeco s.r.o.

Czech Rep.

Touax s.r.o.

Czech Rep.

Touax SK s.r.o.

Slovakia

Algeco S.R.L.

Romania

Algeco Oy

Finland

Algeco Schweiz AG

Switzerland

Ristretto Investissements SAS

France

Algeco SAS

France

Algeco Belgium NV

Belgium

Algeco S.p.A.

Italy

Algeco Holdings, S.L.

Spain

Algeco Construcciones Modulares, S.L.

Spain

Algeco - Construcões Pré-Fabricadas, S.A.

Portugal

Touax Solutions Modulaires SAS

France

Touax Module Asset S.à r.l.

France

Touax Espana S.A.

Spain

Algeco Polska Sp. Zo.o.

Poland

Algeco LLC

Russia

Algeco B.V.

The Netherlands

Algeco Holdings (Austria) GmbH

Austria

A1 Container Austria GmbH

Austria

A1 Container Slovenia d.o.o.

Slovenia

Algeco Kft.

Hungary