Executam, la cerere, instalatia sanitara intre containerele Algeco

Apă și canalizare

INSTALAŢIE SANITARǍ ŞI DEGIVRARE

Ȋn funcţie de proiectul dumneavoastră, executăm la cerere instalaţia sanitară între containerele Algeco, precum şi instalaţia de degivrare – dacă sunt utilizate pe perioada iernii

 

 

VIDANJARE

Asigurăm vidanjarea tancurilor colectoare furnizate.

 

TANCURI COLECTOARE

Se utilizează în cadrul evenimentelor, activităţilor sportive, etc., precum şi în locaţii unde nu existşă posibilitatea de branşare la sistemul public de canalizare. Apele uzate sunt colectate de la obiectele sanitare şi depozitate în tancuri colectoare ce ulterior sunt vidanjate.

Tancurile au 6 x2.44x0.70 m şi pot colecta până la 9 mc fiecare. Furnizăm tancuri colectoare pentru containere sanitare (duşuri, toalete) şi containere bucătării

 

APǍ MENAJERǍ

Furnizăm servicii de alimentare cu apă pentru evenimente, organizări de şantier, precum şi în locaţii în care nu există posibilitatea branşamentului la sistemul public de alimentare cu apă.

Apă se descarcă în bazine de plastic având diferite capacităţi, acestea fiind utilizate atât pentru alimentarea containerelor sanitare, cât şi a containerelor bucătării

 

BAZINE PENTRU APǍ

Pentru stocarea apei furnizăm bazine de plastic de diferite capacităţi, utile pentru alimentarea containerelor sanitare, precum şi a containerelor bucătării. Ȋnchirierea bazinului de apa cu hidrofor implică închirierea unui container pentru depozitarea acestora.

Ȋn funcţie de perioada în care se utilizează, putem furniza instalaţia electrică completă pentru buna funcţionare a acestor echipamente