Mentenanță și garanție | ALGECO

Mentenanță și garanție

Ȋn timp util şi la un cost echitabil va oferim cea mai bună soluţie

Serviciul de mentenanţă are ca scop atât funcţionarea optimă a containerelor sau clădirilor, cât şi a echipamentelor Algeco prin întreţinere preventivă, predictivă şi corectivă. Departamentul de mentenanţă înglobează totalitatea activităţilor tehnice şi organizatorice întreprinse cu scopul de a menţine sau de a restabili buna funcţionare a unităţii sau a ansamblui de unităţi.

Cea mai importantă sarcină a mentenanţei este de a asigura disponibilitatea echipamentelor pe termen lung. Avantajele pe care acest serviciu le oferă sunt legate de reducerea costurilor cu întreţinerea, prin prevenirea situaţiilor de avarie şi menţinerea în parametrii optimi a bunurilor. Un alt avantaj al acestui tip de servicii este managementul resursei umane, oferim servicii profesionale, de calitate, efectuate de către personal specializat şi garantăm calitatea acestora. Pentru a evita disconfortul creat de situaţii limită şi căutări de moment a unui prestator de servicii la întâmplare, care ulterior se dovedeşte a fi o investiţie nesatisfăcătoare va punem la dispoziţie serviciul de mentenanţă şi garanţie Algeco.

Mentenanţa are un rol important şi demarează cu un plan de acţiuni urmărind prevenirea avariilor atât la echipamente, cât şi la unităţi, fiind proiectat să asigure şi să menţină buna funcţionare a acestora, prin inlocuirea componentelor uzate înaintea defectării lor. Pe toata durata contractului oferim mentenanţă şi ne asigurăm că spaţiul în care vă desfăşuraţi activitatea este în bune condiţii.

Perioada de garanţie pentru containerele executate este de 12 luni de la data predării-primirii. Garanţia se aplică numai defectelor de execuţie datorate producătorului. Garanţia se acordă cu condiţia respectării instrucţiunilor de utilizare stipulate în certificatul de garanţie: transport şi poziţionare, branşamentul la instalaţia electrică şi sanitară - unde este cazul, precum şi a respectării instrucţiunilor de întreţinere a produselor.

Pentru probleme tehnice pe perioada închirierii, vă rugăm să ne contactați prin email către: maintenance.ro@algeco.com